Fackliga utbildningar

Teaterförbundet har tagit fram en webbutbildning för förtroendevalda. Du som vill veta mer om förbundet och vad det innebär att arbeta fackligt kan också gå den!

Styrelseutbildning

För utbildning av styrelser i Teaterförbundets avdelningar (lokal-, region- eller yrkesavdelningar) kontakta Teaterförbundets kansli, info@teaterforbundet.se

Arbetsmiljöutbildning

Teaterförbundet erbjuder också en rad arbetsmiljöutbildningar. Kontakta Tristan Agdler, regionalt skyddsombud tristan.agdler@teaterforbundet.se


Kostnader
Teaterförbundets fackliga utbildningar är gratis för medlemmar och Teaterförbundet bjuder på mat och fika. För utbildningar som riktar sig till förtroendevalda (som styrelseutbildningar, skyddsombudsutbildningar och liknande) så betalar Teaterförbundet även resa och boende.

Om du anmäler dig till en utbildning och inte kommer, utan att ha avanmält dig, så tar vi i vissa fall ut en avgift.

Mer information
Vill du ha mer information om praktiska frågor som rör någon av Teaterförbundets utbildningar, kontakta Mimi Raam Bräutigam, info@teaterforbundet.se eller 08-441 13 00.

Har du idéer eller frågor angående kursernas innehåll, kontakta Sara Andersson, sara.andersson@teaterforbundet.se