Din medlemsavgift

Teaterförbundet för scen och film

Medlemsavgiften till förbundet baseras på din årsinkomst (bruttoinkomst). Medlemsavgifterna för år 2018 är:

Årsinkomst Du betalar
Upp till 150 000 kr 210 kr/mån
150 001 – 210 000 kr 260 kr/mån
210 001 – 280 000 kr 285 kr/mån
Över 280 000 kr 305 kr/mån

 

Studerandemedlemmar

För studerandemedlemmar är avgiften 200 kr per år. För yrkesverksam studerandemedlem är avgiften 60 kr/månad. Om du redan är medlem och ska börja studera, kan du få en reducering av din medlemsavgift till Teaterförbundet. Kontakta Medlemsservice.

Egenföretagare

Egenföretagare som också är ansluten till Teaterförbundets Servicebolag, har särskilda regler om medlemsavgiften. Medlemsavgiften delas upp i två delar, dels avgiften till Teaterförbundet som är 155 kr per månad och dels en serviceavgift till Servicebolaget på 212 kr per månad.

Avgiften till Servicebolaget är avdragsgill i näringsverksamheten liksom momsen på denna (53 kr). Det innebär att bruttoavgiften per månad är 420 kr, men efter skatt så är nettokostnaden för denna form av medlemskap lägre än för ett traditionellt medlemskap om din näringsverksamhet har en nettointäkt på mer än 300 000 kr om året och denna är momspliktig.

Som egenföretagare kan du förstås också välja att vara ”vanlig” medlem, det vill säga inte ansluta dig till Servicebolaget.

Biografanställda

Du som som har en inkomst upp till 84 000 kr/år från bio kan vara medlem i Teaterförbundet för bara 60 kr per månad. Ta kontakt med Medlemsservice så får du veta mer.

Föräldraledighet

Vid föräldraledighet på heltid kan medlem, efter ansökan, betala en reducerad avgift på 60 kronor per månad.

Beslutet gäller under högst 6 månader.

Fyll i blanketten och skicka till:
Teaterförbundet för scen och film
Medlemsservice
Box 12710
112 94 Stockholm

Passivt medlemskap

Passiva medlemmar betalar 60 kr/månad.

Passivt medlemskap beviljas i följande fall:

  • Upphört att utöva yrket
  • Utlandsvistelse på grund av arbete i annat land
  • Sjukdom som pågått mer än 3 månader
  • Gått i pension och upphört utöva yrket

Löneavdrag

Arbetar du på en institutionsteater kan din medlemsavgift dras via löneavdrag. Önskar du löneavdrag kontakta Medlemsservice.