Din medlemsavgift

Teaterförbundet för scen och film

Medlemsavgiften till förbundet baseras på din årsinkomst (bruttoinkomst). Medlemsavgifterna för år 2019 hittar du nedan.

Årsinkomst Du betalar  Efter skatteavdrag (Gäller t.o.m. 31 mars 2019)
Upp till 150 000 kr 210 kr/mån 158 kr /mån
150 001 – 210 000 kr 260 kr/mån 195 kr/mån
210 001 – 280 000 kr 285 kr/mån 214 kr/mån
Över 280 000 kr 305 kr/mån 229 kr/mån

 

Studerandemedlemmar

För studerandemedlemmar är avgiften 200 kr per år. För yrkesverksam studerandemedlem på heltid är avgiften 60 kr/månad. Om du redan är medlem och ska börja studera, kan du få en reducering av din medlemsavgift till Teaterförbundet. Kontakta Medlemsservice.

Observera att reducerad medlemsavgift tidigast kan beviljas den 1:a i den månad som ansökan/ meddelande kommit Teaterförbundet tillhanda.

Egenföretagare

Egenföretagare som också är ansluten till Teaterförbundets Servicebolag, har särskilda regler om medlemsavgiften. Medlemsavgiften delas upp i två delar, dels avgiften till Teaterförbundet som är 155 kr per månad och dels en serviceavgift till Servicebolaget på 212 kr per månad.

Avgiften till Servicebolaget är avdragsgill i näringsverksamheten liksom momsen på denna (53 kr). Det innebär att bruttoavgiften per månad är 420 kr, men efter skatt så är nettokostnaden för denna form av medlemskap lägre än för ett traditionellt medlemskap om din näringsverksamhet har en nettointäkt på mer än 300 000 kr om året och denna är momspliktig.

Som egenföretagare kan du förstås också välja att vara ”vanlig” medlem, det vill säga inte ansluta dig till Servicebolaget.

Biografanställda

Du som som har en inkomst upp till 84 000 kr/år från bio kan vara medlem i Teaterförbundet för bara 60 kr per månad. Ta kontakt med Medlemsservice så får du veta mer.

Föräldraledighet

Vid föräldraledighet på heltid kan medlem, efter ansökan, betala en reducerad avgift på 60 kronor per månad.

Beslutet gäller under högst 6 månader.

Fyll i blanketten och skicka till:
Teaterförbundet för scen och film
Medlemsservice
Box 12710
112 94 Stockholm

Passivt medlemskap

Passiva medlemmar betalar 60 kr/månad.

Passivt medlemskap beviljas i följande fall:

  • Upphört att utöva yrket
  • Utlandsvistelse på grund av arbete i annat land
  • Sjukdom som pågått mer än 3 månader
  • Gått i pension och upphört utöva yrket

Passivt medlemskap innebär att du behåller många medlemsförmåner t ex får du tidningen Scen & Film och löpande information från din yrkesavdelning.

Om du har tecknat medlemsförsäkringar så kan du ha kvar dessa. För dig med ett konstnärligt yrke kan du vara med i artistkatalogen till en mindre avgift.

Om du är över 65 år får du ett medlemskort och du tillhör stiftelsen Höstsol som bland annat ordnar olika sociala sammankomster och delar ut stipendier till behövande medlemmar.

Vi vill uppmärksamma dig om att passivt medlemskap innebär att du inte har tillgång till förhandlingshjälp eller rådgivning och du kan inte inneha förtroendeuppdrag och har inte rösträtt.

Observera att reducerad/ passiv medlemsavgift tidigast kan beviljas den 1:a i den månad som ansökan kommit Teaterförbundet tillhanda.

Medlemsavgiften för passivt medlemskap är 60 kronor per månad.