Yrkesavdelningar

Här hittar du kontaktuppgifter till Teaterförbundets yrkesavdelningar.

 

Artistavdelningen (avd 101)

Pierre Ström
070-520 01 92
pierre@pierrestrom.se

Dansavdelningen (avd 102)

Kerstin Abrahamsson
076-207 80 10
dansavd@teaterforbundet.se

och
Helena Lundqvist
070-592 11 00
helena_lundqv@hotmail.com

Pedagogavdelningen (avd 103)

Sita Ljungholm Verma
pedagoger@teaterforbundet.se
sitaverma@gmail.com

Filmavdelningen (avd 104)

Marinella Angusti
Peter Mild

filmavdelningen@teaterforbundet.se

Teknikeravdelningen (avd 105)

Thomas Nylander
0708-28 45 75
thomas.nylander@operan.se

Skådespelaravdelningen (avd 110)

skadespelaravdelningen@teaterforbundet.se

Sångaravdelningen (avd 111)

Jens Persson
076-14 60 507
jens.ola.persson@gmail.com

Adm/Prod/Kommunikationsavdelningen (avd 112)

Hanne Wirde
073-990 79 85
hanne.wirde@gmail.com


Musikalartistavdelningen (avd 113)

Musikalartistavdelningens styrelse
musikalartistavdelningen@teaterforbundet.se

Scenografi- och kostymavdelningen (avd 114)

Anna Ardelius
scenografikostym@teaterforbundet.se

Ljus/ljud/maskavdelningen (avd 115)

Henrik Borg Westerberg
073-655 04 05
tf.avd115@gmail.com

Dramaturgavdelningen (avd 116)

Marie Persson Hedenius
070-856 30 38
marie.p.hedenius@Telia.com

Biografavdelningen (avd 117)

biografavdelningen@gmail.com

Sveriges Filmregissörer (avd 118)

Göran du Reés
070-461 14 09
gorandurees@gmail.com
och
Maria Eriksson Hecht
076-238 58 86
erikssonmaria86@gmail.com

Sveriges scenkonstregissörer (avd 119)

Niclas Turesson
070-228 99 86
turesson.niclas@gmail.com

Yrkesnätverket Casting Directors (avd 199)

Maria Kiisk maria.kiisk@svt.se
Jeanette Klintberg contact@jeanetteklintberg.com
Imor Hermann imor.hermann@stadsteatern.stockholm.se
Tusse Lande tusse@kompanilande.com