Yrkesavdelningar

Här hittar du kontaktuppgifter till Teaterförbundets yrkesavdelningar.

 

Artistavdelningen (avd 101)

Pierre Ström
070-520 01 92
pierre@pierrestrom.se

Dansavdelningen (avd 102)

Kerstin Abrahamsson
Elinor Tollerz Bratteby
dansavd@teaterforbundet.se

Pedagogavdelningen (avd 103)

Pedagogavdelningens styrelse
pedagoger@teaterforbundet.se

Filmavdelningen (avd 104)

Sanna Ekström Forsberg
Daniel Malmén
filmavdelningen@teaterforbundet.se

Teknikeravdelningen (avd 105)

Trine Ströhemann Christensen
0708-28 45 75
trine.strohemann@gmail.com

Skådespelaravdelningen (avd 110)

Jessica Gustafsson
073- 667 13 82
skadespelaravdelningen@teaterforbundet.se

Sångaravdelningen (avd 111)

Jens Persson
076-14 60 507
jens.ola.persson@gmail.com

Adm/Prod/Kommunikationsavdelningen (avd 112)

Helena Melin
helena@sharemusic.se

Musikalartistavdelningen (avd 113)

Musikalartistavdelningens styrelse
musikalartistavdelningen@teaterforbundet.se

Scenografi- och kostymavdelningen (avd 114)

Anna Ardelius
scenografikostym@teaterforbundet.se

Ljus/ljud/maskavdelningen (avd 115)

Henrik Borg Westerberg
073-655 04 05
tf.avd115@gmail.com

Dramaturgavdelningen (avd 116)

Marie Persson Hedenius
070-856 30 38
marie.p.hedenius@Telia.com

Biografavdelningen (avd 117)

biografavdelningen@gmail.com

Sveriges Filmregissörer (avd 118)

Carl Javér
0708-85 54 53
carljaver@gmail.com

Maria Eriksson Hecht
076-238 58 86
erikssonmaria86@gmail.com

Sveriges scenkonstregissörer (avd 119)

Niclas Turesson
070-228 99 86
turesson.niclas@gmail.com

Yrkesnätverket Casting Directors (avd 199)

Maria Kiisk maria.kiisk@svt.se
Jeanette Klintberg contact@jeanetteklintberg.com
Imor Hermann imor.hermann@stadsteatern.stockholm.se
Tusse Lande tusse@kompanilande.com