Privatteatrar

Kollektivavtal mellan Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

Det här är en kort information om minimilönerna av Privatteateravtalet. Avtalet i sin helhet finns här intill.

Privatteateravtalet gäller konstnärlig personal, tekniska tjänstemän, biljettförsäljare samt teknisk personal, fastighetsvårdande personal (till exempel vaktmästare och lokalvårdare) med flera. Under fliken Arbetsgivare som omfattas finns information om vilka arbetsgivare som ska följa avtalet.

Observera att följande arbetsgivare har särskilda överenskommelser: Astrid Lindgrens värld, Junibacken och High Chaparall.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsjouren på jour@teaterforbundet.se

Avtalet gäller 1 april 2017 – 31 mars 2020. Med anledning av pandemin har avtalet förlängts fram till 31 oktober 2020.

Minimilön skådespelare, dansare, musikalartist

Minimilöner per repetitionsdag/ föreställning lägst från 1.4.2019
skådespelare, dansare, musikalartist, sufflör  976 kr

Från repetitionstidens början garanteras den anställde en månadslön som svarar mot 25 gånger ovan angivet minimibelopp.

Garantilön per månad från 1.4.2019
skådespelare, dansare, musikalartist 24 400 kr

 

Minimilön heltidsanställda tekniska tjänstemän
Fri lönesättning med samma minimigaranti per månad som för skådespelare. .
Minimilön biljettförsäljare och övrig teknisk personal
Fri lönesättning gäller.

 

Ersättning per uppsättning

Regissörer per pjäs

Månadslön enligt individuell överenskommelse (se ovan) samt grundbelopp om lägst.

Från 1.4.2019
1:a uppsättningen  79 011 kr
8:e uppsättningen  101 755 kr
15:e uppsättningen  125 698 kr

Pjäser understigande 30 minuter samt inslag och arrangemang ersätts enligt individuell överenskommelse.

Vid förhandling om grundbeloppsstorlek ska särskilt regissörens kompetens och erfarenhet beaktas, samt om det är en samproduktion.

För pjäser under 1,5 timme minskas grundbeloppet med 33,3 procent, och för pjäs under 45 minuter med 50 procent. Som instudering och iscensättning medräknas i kvalifikationshänseende uppsättning vid professionell teater.
(I kvalifikationshänseende jämställs två iscensättningar under 20 minuter med en iscensättning över 20 minuter eller en över 45 minuter.)

Frilanskoreograf per dansverk

Månadslön för instudering och iscensättning samt lägst grundbelopp enligt nedan.

Verk över 45 min 55 % av grundbelopp för regissörer
Verk över 20 min 33.3 % av grundbelopp för regissörer
Verk över 10 min 16.65 % av grundbelopp för regissörer

Scenografi och kostym

Från 1.4.2019 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande 1 – 10 medverkande
1:a uppsättningen  79 012 kr  66 911 kr  55 307 kr
8:e uppsättningen  101 756 kr  86 494 kr  71 229 kr
15:e uppsättningen  125 700 kr  106 845 kr  87 989 kr

Enbart scenografi/kostym

  från 1.4.2019
Från 1:a uppsättningen  39 505 kr
Från 8:e uppsättningen 50 878 kr
Från 15:e uppsättningen  62 848 kr

Vid förhandling om grundbeloppets storlek ska särskilt scenografens/kostymtecknarens kompetens, erfarenhet, antal scenbilder, antal kostymer per medverkande, kostymskissernas karaktär samt om det rör sig om samproduktioner beaktas.

Överenskommelse ska träffas om antal arbetsdagar på teatern efter leverans av skisser och modeller samt om ersättning per arbetsdag.
För scenografi inklusive kostym ska sådan ersättning utgå med belopp motsvarande minst två månadslöner (se ovan under månadslöner), för enbart scenografi/kostym 1,5 månadslöner.

För arbete på teatern utöver överenskommet antal dagar utgår dagersättning med 1/21 av den överenskomna månadslönen.

Ljussättare per pjäs lägst kr/dag 1.4.2019
1:a uppsättningen 2 681 kr
Efter 15 uppsättningar/ 450 arbetsdagar 3 928 kr

 

Minimilöner Astrid Lindgrens Värld/High Chaparall

Från 1/4 2019
Lägsta lön 20 664 kr
2 års yrkeserfarenhet 22 345 kr
Relevant högskoleutbildning eller 5 års yrkeserfarenhet 23 378 kr

 

Lön till musikalartist?
Fråga: Jag är musikalartist och ska vara med i en ny uppsättning på en privatteater i Stockholm. Den producent jag förhandlar med säger att de följer kollektivavtalet och att jag därför kommer att få 878 kr per dag under repetitionstiden. Stämmer det?

Svar:
Det är riktigt att privatteateravtalet innehåller minimilöner och att minimilönen för artister är 878 kr per föreställning eller repetitionsdag. Det finns inget tak uppåt vad gäller lönen och det är vanligt att i vart fall föreställningsersättningen är betydligt högre. Men det finns också en regel som garanterar att den anställde under hela anställningstiden ska ha en månadslön som motsvarar minst 25 gånger minimilönen. Det ger en lägsta månadslön på 21 950 kr. (För barnproduktioner motsvarar garantilönen lägst 8 gånger dagersättningen om 878 kr.)

Försäkringar på privatteater?
Fråga: Jag har fått jobb som tekniker på en välrenommerad privatteater. Det är jag jätteglad för, men jag undrar lite om försäkringar. Föreställningen innehåller en del pyroteknik. Hur vet jag att det finns försäkringar om jag skadar mig på jobbet?

Svar: En arbetsgivare har ansvar för den anställde under arbetstid, men det finns ingen lag som säger att arbetsgivare måste teckna vissa försäkringar. Däremot så brukar det regleras i kollektivavtal. Under fliken ”Arbetsgivare som omfattas” kan du se om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal.

De försäkringar som finns med i kollektivavtalet för privatteatrar är; tjänstegruppliv, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avtalsgruppsjukförsäkring och en pensionsförsäkring.

2Entertain Sverige AB
AB Showstoppers
Alla inblandade AB
Astrid Lindgrens Värld AB
Bengtsson Entertainment AB
Blixten & Co Aktiebolag
Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin AB
Cirkus Harlekin
Cirkus Madigan
Cirkus Maxim AB
Cirkus Minimum-Maximum Aktiebolag
Cirkus Scala
Cirkus Tivoli Trollehatt HB
Eva Rydberg Nöjesproduktion AB
Flatgaroo Production AB
Frösö Zoo och Djurpark Handelsbolag
Föreningen Säffle-Operan
GL Nöje AB
Gripsholms Värdshus AB
Göta Lejon Produktion AB
Götgatan produktion AB
Handelsbolaget Jerka Teaterproduktion
Hathor Opera AB
High Chaparral
Inger Margareta Netterström Enskild Firma
Julius Production AB
Junibacken
Konferensteatern AB
Konstkollektivet Snö
Kramfors Scenproduktion AB
Lerbäcks Teater AB
Lifeline Entertainment AB
Lifeline Management AB
Lumination of Sweden AB
MM Entertainment Service AB
Nöjeshunden HB
Oberon & Son AB
Opera På Skäret/Skäret Produktion AB
Per Se Aktiebolag
Producenterna Produktion I Stockholm AB
Pronto Production AB
Proscenia Evenemang AB
Ringside Event AB
Scen Österlen
Sirillus AB
Smålandsoperan Scenkonstproduktion AB
Stage Magic Production I Stockholm AB
Svensk Damteater AB
Sågspånsslingen i Stockholm AB
Teatersviten Handelsbolag
Universell Parks AB
Vasateatern AB
Vicky Nöjesproduktion AB
Villman Produktion AB
Wallmans Salongsproduktioner AB
WIC MACK AB
Ystads Teateraktiebolag