Resor, traktamenten, skatter

Resor och traktamenten på scenområdet

Genom Privattjänstemannakartellen har Teaterförbundet och andra fackförbund träffat avtal med Svensk Scenkonst om regler för ersättning vid resor och för traktamenten, Reseavtalet. Ladda ner avtalet till höger. De aktuella siffrorna hittar du i ”Justering av ersättningsnivåer”.

Reseavtalet ska tillämpas av institutionsteatrarna (Riksavtalet) och av de privatteatrar, fria dansgrupper och fria professionella teatrar som har kollektivavtal.

Grundersättning, resa med bil, 18:50  kr/mil och tillägget 9 kr/mil (som är skattepliktigt).

Traktamentsbeloppet för hel dag – vid bortovaro minst ett dygn – 230 kr och resetillägget är 140 kr (skattepliktigt). Observera att hela traktamentet är skattepliktigt vid pjäskontrakt.

Ersättningarna baseras på en överenskommelse med Svensk Scenkonst om ändring i Resereglementet mellan arbetsgivarorganisationen och PTK-grupperingen. Det innebär att de nya ersättningarna gäller för institutions- och privatteatrarna samt fria teater- och dansgrupper/koreografer.

Resor och traktamenten på medieområdet

På medieområdet regleras resor och traktamenten i respektive avtal, läs mer under Film, TV och radio.

Skatteregler

Skatteverket har fastställt normer för vad som är avdragsgilla kostnader vid tjänsteresor. Reseersättning och traktamenten bör, om de inte regleras i kollektivavtal uppgå till minst samma belopp. Dessa belopp, samt de skattefria traktamentena vid utlandstjänstgöring, finns på Skatteverkets webbplats.

Frågor

Har du frågor kan du kontakta jour@teaterforbundet.se.