Kultur i vården

Det här avtalet gäller dig som medverkar som artist i programkatalogen Kultur i Vården som produceras av Stockholms läns landsting genom Kulturförvaltningen.