Ljudbok

Kommersiella ljudböcker

Teaterförbundet har tecknat ett avtal med ett ljudboksföretag, Storyside AB, gällande inläsning av kommersiella ljudböcker. Avtalet reglerar bland annat ersättningar till de skådespelare som gör inläsningarna.

I avtalet anges tre olika ersättningsnivåer, som sätts utifrån texternas svårighetsgrad.