Film-, TV- och videoinspelning

Avtalet omfattar konstnärlig personal och teampersonal.

Avtalet är treårigt och gäller under perioden 01.10.2017 – 31.05.2020.

Minimilöner och andra ersättningar ökar med 2,2 %  från och med 1 oktober 2017, 2,0 % fr o m 1 juni 2018
och 2,3 % fr o m 1 juni 2019

Det här är en kortversion av avtalet för Film-, tv- och videoinspelning.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsjouren på jour@teaterforbundet.se

Avtalet gäller  01.10.2017 – 31.05.2020.

Minimilöner artister

Minimigrundgage per dag (from 1 juni 2018):

Första dagen lägst 5 002 kr
Andra dagen lägst 4 598 kr
Tredje och följande dagar lägst 3 046 kr

Vid anställning längre än 75 dagar kan dagsgage ersättas av månadslön. Minimilön per månad lägst 29 413 kr.

Vid inställelse utan scenmedverkan, eftersynkronisering, kollationering och ljudupptagning för playback från lägst 2 343 kr.

Kostymprovning, provmaskering och tagning av rollfotografier 1 148 kr.

Dubbning

Minimigrundgage 46 kr/rad, lägst 2 764 kr/dag. En rad = 40 bokstavsplatser.

Speakning

Minimigrundgage 113 kr/min, lägst 2 053 kr/dag.

Regissörer

Grundgage för produktion av dramakaraktär på minst 15 min utgår grundgage om 1 766 kr/min, dock högst 128 577 kr för produktion överstigande 73 minuter.

Månadslön lägst 26 032 kr/mån.

Annan produktion än av dramakaraktär lägst från 26 032 kr/mån eller lägst 1 454 kr/dag.

Koreografer, scenografer, kostymtecknare och A-fotograf

Individuell lönesättning, dock lägst 31 692 kr/mån.

Nyttjanderätter, distributionsformer, repriser mm, se fullständiga avtalet.

Minimilöner teampersonal

1. För befattningshavare med lägst sex års yrkesverksamhet i befattningen utgår följande minimilöner:

Dagsgage Månadslön
A
Produktionsledare
Chefsfotograf (A-foto)
1 761 kr 31 692 kr
B
Ljudtekniker
Animatör
Filmklippare
Redigerare
Maskör
Perukmakare
Inspelningsledare
Belysningsmästare
Elektriker med behörighet
B-foto
Rekvisitör
Scripta
Dekormålare
Kostymör
Regiassistent
1 699 kr 30 630 kr
C
Sminkör
1 627 kr 29 030 kr
D
Assistenter till i grupp A-C angiven befattning
Attributörer
1 433 kr 25 895 kr

2. För befattningshavare med lägst tre års yrkesverksamhet i befattningen utgår följande minimilön:

Dagsgage Månadslön
A Produktionsledare m fl 1 627 kr 29 030 kr
B Ljudtekniker m fl 1 488 kr 26 727 kr
C Sminkör 1 365 kr 24 586 kr
D Assistenter i övrigt 1 307 kr 23 381 kr

3. För befattningshavare i övrigt utgår följande minimilöner:

Dagsgage Månadslön
A Produktionsledare m fl 1 453 kr 26 020 kr
B Ljudtekniker m fl 1 364 kr 24 434 kr
C Sminkör 1 279 kr 22 797 kr
D Assistenter i övrigt 1 116 kr 20 139 kr

4. För befattningshavare under punkt 3 D som har lägre än ett års yrkesverksamhet i befattningen och som ej genomgått yrkesutbildning vid DI:

Dagsgage Månadslön
För den som vid anställningstillfället fyllt 24 år 976 kr 17 576 kr
För den som vid anställningstillfället fyllt 18 år 801 kr 14 394 kr

Den ordinarie arbetstiden förläggs normalt måndag-söndag efter samråd med facklig förtroendeman eller om sådan saknas med berörd personal. För det fall producenten väljer en begränsningsperiod om en vecka ska arbetstidsschema upprättas senast 7 dagar i förväg. I annat fall ska preliminärt arbetstidsschema upprättas för hela perioden men senast 14 dagar i förväg per vecka rullande. Lediga dagar gäller som slutlig planering med samma framförhållning som ovan.

Sker annan ändring i arbetstidsschema (inom fastställd arbetstidsram) utgår ett lönetillägg om 141 kr per flyttad timme fr o m den 1 juni 2018.

OB och övertid

För obekväm arbetstid utgår ersättning med 37.50 kr/tim lördagar 07.00-21.00, med 59 kr/tim måndag-lördag 21.00-24.00 och med 123 kr/tim måndag-lördag kl 00.00-07.00 samt sön-och helgdag jämte nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- och julafton.

Vid beordrat övertidsarbete utgår ersättning per timme enligt följande: Övertid 07.00-21.00 helgfria måndagar-fredagar 1/94 av månadslönen.

Övertidsarbete annan tid 1/82 av månadslönen. Särskilt övertidsarbete, sk ovarnat 1/75 av månadslönen .

Övertid kan efter individuell överenskommelse ersättas med två timmars ledighet för varje övertidstimme.

Om varslad övertid ej till någon del tas i anspråk och besked om detta ej kommit de anställda till del senast dagen innan arbetet skulle ha utförts utgår till berörda anställda för täckande av eventuella merkostnader ett belopp om 76 kr för varje ej ianspråktagen timme, dock högst 229 kr per dag.

* Anmärkning
Tillämpas den alternativa arbetstidsbestämmelsen gäller att ersättningen för obekväm arbetstid blir lägst 85 kronor/timme och ersättningen för övertidsarbete blir lägst 1/82 av månadslönen.

Restid är den tid som används för att åka till eller från produktionsorten om tiden ligger utanför ordinarie arbetstid och om man åker som passagerare. Inspelningsfri dag som används för tjänsteresor får ej räknas som veckovila. Restid ersättes med 104 kr/tim.

Semesterersättning

Semesterersättning utgår med 13% och utbetalas i enlighet med semesterlagen. Personal utan övertidsersättning får 14,4%.

Filmavtalet
Månadslön för tv-såpa?
Fråga: Eventuellt ska jag vara med i en ny tv-såpa. Jag har träffat några i produktionsbolaget och vi har diskuterat lite löst om en karaktär som jag skulle kunna göra. När vi kom in på lönen så sa dom något om 29 000 kr i månadslön. Är inte det extremt lågt? Försöker dom lura mig?

Svar: Om produktionsbolaget inte har kollektivavtal så är de fria att erbjuda vilken lön som helst. Om de är bundna av kollektivavtal så finns det minimilöner fastställda. Enligt Teaterförbundets kollektivavtal får man använda sig av månadslön om anställningen överstiger 75 dagar. Är tiden kortare gäller dagsgage. Minimilönen per månad är för närvarande (juni 2018) 29 413 kr. De månadslöner som skådespelare som medverkar i tv-serier får varierar mycket; från minimilön och upp till det tre- eller fyr-dubbla. Det beror på t ex vilken erfarenhet du har, hur stor rollen är, hur känd du är, produktionsbolagets ekonomi och hur tuff du vågar vara i förhandlingen. Om du känner till någon annan som ska vara med i produktionen eller som har jobbat med produktionsbolaget tidigare så kontakta dem och hör vad de fick i lön. Det är bara arbetsgivarna som vinner på att man hemlighåller sin lön – så uppmuntra kollegor att berätta vad de har fått betalt.
Rätt till traktamente?
Fråga: Ska vara med i en film som spelas in huvudsakligen i Trollhättan. Vi har några filmdagar på Mallorca också. Det verkar inte som om filmbolaget tänker ge mig traktamente. Visst har jag rätt till det enligt lag!

Svar: Rätten till traktamente regleras i kollektivavtal. Enligt Teaterförbundets kollektivavtal har anställda rätt till traktamente när han/hon måste utför sitt arbete mer än 50 kilometer från arbetsgivarens ordinarie verksamhetsort och arbetet medför övernattning. En del filmbolag har skaffat sig kontor i Trollhättan och behöver därför inte betala traktamente för anställda som reser t ex från Stockholm för att arbeta med en produktion. Naturligtvis kan du förhandla om traktamente även om kollektivavtalet inte ger dig automatisk rätt till det. Kollektivavtalet ger minimirättigheter till anställda och innehåller sällan ”tak” på ersättningar. Tänk på att om du får traktamente så kan det vara en löneförmån som beskattas.

När man har inspelningsdagar utomlands ska avtal träffas individuellt, men traktamentet får då inte understiga statens utlandsreglemente. Beloppen hittar du på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se.

2afilm AB
ABLE Film AB
Acne Drama AB
Allvarliga Produktioner Stockholm AB
Amphi Produktion AB
Anagram Produktion AB
Anagram Sverige AB
Anders Skog Film AB
Anna & Hanna TV-produktion AB
Art & Bob Filmproduktion AB
Art & Bob Television
Athenafilm HB
Atmo Production AB
Atmo Rights AB
Avanti Film AB
B-Reel Films AB
B.Academy AB
Baluba Television AB
Bd Film AB
Biancafilm Aktiebolag
Bigster AB
BLA Stockholm AB
BLACK SPARK & Kärnfilm Production AB
Bleck Film och TV AB
Bob Film Sweden AB
Boomerangfilm AB
Breidablick Filmproduktion AB
Bright Moving Pictures Sweden AB
Campfire Productions AB
Caravan Film AB
CB Sverige AB
Chinema Film Sweden AB
Cinenic Film AB
CO. Film Aktiebolag
Dansk Skalle AB
Demby Teknik AB
Discovery Networks Sweden AB
Drakfilm Produktion AB
Dramacorp AB
Dramacorp Pampas Studios AB
Endemol Sweden AB
Eyeworks Scandi Fiction AB
Film And Art Affairs II AB
Filmbryggan
Filmkreatörerna Prah och Björk AB
Filmlance International AB
Filmpool Nord AB
FLX Comedy AB
FLX Feature AB
FLX International AB
FLX TV AB
Four Brothers Pictures AB
Fundament Film AB
Garagefilm International AB
Garagefilm Produktion AB
Gf Studios AB
Giraff Film AB
Gothenburg Film Studios AB
Hands Up Stockholm AB
Harmonica Films AB
Hinden/Länna-Ateljéerna AB
HOB AB
Honung Kreativ produktion HB
Idyll AB
Infostig Film och Berättelser
Inland Film AB
Jarowskij Sverige AB
Kakadua Filmproduktion AB
Kjellson & Wik AB
Kärnfilm AB
Lebox Produktion AB
Luckyday AB
MBEF Produktion AB
Mediabruket AB
Memfis Film International AB
Memfis Film och Television AB
Memfis Film Rights2 AB
Memfis Filmproduktion AB
Meta Film Stockholm AB
Meta Spark & Kärnfilm AB
Meter Television AB
MigDig AB
Migma Film AB
Mind Yourself AB
MINT AB
Miso Film Sverige AB
Momento Film AB
Moviola Film och Television AB
Mutter Media AB
Naive AB
NEP Sweden AB
Nexiko Drama AB
Nice Drama AB
Nice FLX Pictures AB
Nordic Pictures International AB
Nordisk Film Distribution AB
Nordisk Film Production Sverige AB
Nordisk Film TV-Produktion AB
Norse Legend Productions
Novamedia Sverige AB
Nöjfab AB
O4S Visuals AB
One Tired Brother Productions AB
Original Film i Stockholm AB
Palladium AB
Palladium Fiction AB
Pampas Produktion AB
Panthera Film & TV AB
Peep Produktion AB
Petrelius Produktion
Plattform Produktion AB
Plattform Produktion Handelsbolag
Produktionsgruppen Wechselmann AB
Red Balloon Media AB
Red Sister AB
RMV Film AB
Roy Andersson Filmproduktion AB
Salmonfox AB
Saperi Film Sweden AB
SF Studios Production AB
Silverosa Film
Simplexity Holding AB (tidigare Peter Settman AB)
Snowcloud Films AB
Solid Entertainment AB
Solsidan Produktion AB
Solsidan Produktion HB
Stefan Jarl AB
Stella Nova Film AB
Strix Drama AB
Studio 24, Roy Andersson Filmproduktion
Studio Lagnö AB
Svensk Filmindustri AB
Svenska barnprogram AB
Svenska Filminstitutet
Sweetwater Production AB
Talinspelningar S & S AB
Tangy AB
The Producers Sweden AB
Trapio Susanna Edwards Produktion
TV4 AB
Twenty Studios AB
Unlimited Stories AB
Videa Film AB
Viking Entertainment Aktiebolag
Warner Bros ITVP Sverige AB
Way Feature Films
Yellow Bird Entertainment AB
Yellow Bird Film & TV Productions AB
Yellow Bird Millenium Rights AB
Yellow Bird Rights AB
Yellow Bird Uk Films AB
Zentropa International Sweden AB
Zentropa Sweden Production AB