Om du blir sjuk

Från och med den 15:e sjukdagen får du kollektivavtalad sjuklön, antingen från din arbetsgivare om du arbetar på institutionsteaterområdet eller från AFA om du omfattas av AGS-Avtalsgruppsjukförsäkringen (SVT, UR, SR, MIA film/privat-tv, video, privatteater, fria teater- eller dansgrupper, biografpersonal och talboksinläsare).

Sjuklöneavtalet vid institutionerna innebär att den anställde i regel har rätt till en kompletterande sjukersättning från arbetsgivaren från sjukdag 15 till 180. Enkelt uttryckt fyller sjuklönen på sjukpenningen som man får från Försäkringskassan från och med dag 15 till och med dag 180 i sjukperioden så att den totala inkomsten blir 90 procent av lönen. I sjuklöneavtalet regleras förutom sjuklönen, också havandeskapslön, ledighet med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning samt för smittbärare. Alla arbetstagare (också frilansare) som varit anställda minst 12 månader under de senaste 36 månaderna hos arbetsgivare anslutna till Svensk Scenkonst har samma rätt till sjuklön.

Läs mer: Sjuklöneavtalet är en del av institutionsteateravtalet, se länk till höger.

AGS kompletterar din sjukpenning under sjukdag 15-360. Ersättningen är 12,5 procent av din sjukpenning. Sjukpenning tillsammans med AGS-ersättning ger dig en sammanlagd ersättningsnivå på cirka 90 procent av din inkomst. För AGS finns även ett efterskydd som innebär att du under en viss tid kan få ersättning efter att anställning upphört. Du om fattas av AGS om du varit anställd i 90 dagar, och även tidigare anställningar kan räknas in i denna s.k. kvalifikationstid. AGS gäller också om du blir sjukskriven under föräldraledighet.

En ansökningsblankett till AGS finner du under Relaterat material till höger på sidan.

Du måste själv ansöka om ersättning hos AFA.

Veta mer?  Gå in på AFAs webbplats.