Företagsstöden förlängs över mars och april

Regeringen meddelade idag att omställningsstödet och omsättningsstödet fortsätter att gälla i mars och april. Även möjligheten att korttidspermittera förlängs en månad.

Omställningsstödet kommer kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen.
Omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och stöd till handelsbolag förlängs också i mars och april. För att kunna söka stöd för mars och april 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.
Regeringen förlänger även möjligheten för företag att använda korttidspermittering upp till 80 procent i ytterligare en månad. Under förlängningen ska staten fortsatt stå för 75 procent av kostnaden.
Läs mer om de olika stöden på regeringens webbplats.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/