Upphovsrätt

Reglerna om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen. Genom upphovsrättslagen får du som skapat ett verk rätt att förfoga över verket. Upphovsrätten delas upp i en ekonomisk del och en ideell del.

De ekonomiska rättigheterna ger dig rätten att framställa exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten ger dig rätten att bli angiven som upphovsman och rätten att inte behöva se ditt verk ändrat eller tillgängliggjort på ett sådant sätt att det är kränkande för dig.

Teaterförbundet företräder dina upphovsrättsliga intressen

När du ansöker om medlemskap i Teaterförbundet erbjuds du, om du tillhör rätt yrkesgrupp, att även ansluta dig till Teaterförbundets Rättighetsbolag. Genom anslutningen överlåter du till Rättighetsbolaget rätten att tillvarata, förvalta och företräda dina upphovsrättsliga intressen.

Detta gäller oavsett om du arbetar som anställd eller som egenföretagare. Samtidigt finns det i Upphovsrättslagen en så kallad presumtionsregel som säger att den ekonomiska upphovsrätten övergår till producenten om inte annat avtalats.

På Teaterförbundets område regleras villkoren för utnyttjade upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer främst genom kollektivavtal. Det är genom förbundets kollektivavtal som upphovsmän och utövande konstnärer garanteras rätt till upphovsrättsersättningar/royalty när deras verk/prestation används, samt till ersättning för privatkopiering och olika former av avtalslicenser.

Kollektivavtalet till grund för ersättningen

Reglerna i kollektivavtalen ligger till grund för ersättningen oavsett om du arbetar som anställd (A-skatt), egenföretagare (F-skatt) eller genom ett aktiebolag. Som företagare bör du därför alltid kräva en hänvisning till Teaterförbundets avtal i ditt individuella kontrakt enligt följande:

1 ”Upphovsrättsersättning/royalty utgår i enlighet med TF:s vid varje tillpunkt gällande avtal med Mediaföretagen alternativt i enlighet med avtalet mellan TF och SVT/UR”.

2 ”Den medverkande behåller sina rättigheter enligt 26k, 42a) och 42f) §§ Upphovsrättslagen eller motsvarande utländsk lagstiftning”. Denna hänvisning måste alltid finnas som visar att Du har kvar rätten till ersättning för privatkopiering och kabelsändning.

Om du inte gör dessa hänvisningar riskerar du att gå miste om ersättning från Teaterförbundets rättighetsbolag.

Kontakta Teaterförbundet och Rättighetsbolaget för rådgivning i denna typ av frågor. Vi kan hjälpa dig att granska och skriva tillägg till avtalen.

Rättighetsbolaget

Teaterförbundets Rättighetsbolag inkasserar och distribuerar ersättning (royalties) som har sin grund i kollektivavtal, licensavtal och så kallade avtalslicenser för tillgängliggörande av till exempel filmer, video/dvd och tv-program samt ersättning för så kallad privatkopiering.

Läs mer om Rättighetsbolaget.

Denna artikel hjälpte mig