Frågor och svar

1. Hur blir jag ansluten till Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb AB?

Svar: Alla utövande konstnärer (skådespelare, sångare, dansare, artister) samt upphovsmän (regissörer, koreografer, scenografer, kostymtecknare, filmfotografer, animatörer) kan bli anslutna till Teaterförbundets Rättighetsbolag. Enklast sker det genom att teckna medlemskap i Teaterförbundet vilket ger Dig automatisk anslutning till Rättighetsbolaget. Blankett och information om detta finns att hämta under rubriken MEDLEMSKAP. Har du frågor hittar du kontaktuppgifter här.

2. När betalas pengarna ut från Rättighetsbolaget?

Svar: Ersättning betalas huvudsakligen ut två gånger per år. På försommaren betalas ersättning för medverkande i kabelnätet och ersättning för privatkopiering. I mitten av december betalas ersättning ut som grundas på Teaterförbundets kollektivavtal.
Utöver detta betalas reprisersättningar för medverkan i TV4 ut via Rättighetsbolaget.
Teaterförbundets Rättighetsbolag har i samverkan med Filmex i Danmark ett utbetalningssystem där Rättighetsbolaget betalar ut ersättningar till svenska skådespelare som medverkat i dansk produktion och vice versa.
Separat utbetalning från förbundets egna avtal/egen licensiering betalas ut årligen.

3. Varför har ni inte dragit skatt på min ersättning? Det gjorde ni förra gången!

Svar: Ersättning som grundas på Teaterförbundets kollektivavtal är inkomst av tjänst vilket innebär att Teaterförbundets rättighetsbolag drar skatt och betalar in sociala avgifter.

Ersättning som grundas på upphovsrättslagen räknas som Upphovsrättsersättningar.
Ersättningarna betalas då ut INKLUSIVE både skatt och sociala avgifter. För att vara på den säkra sidan kan man själv betala in ett belopp till sitt eget skattekonto. Det är ca 45% av utbetald bruttoersättning som Skatteverket annars reglerar din utbetalning med i samband med den årliga deklarationen. Om du under året gör en kompletteringsinbetalning får du detta tillgodo och slipper restskatt pga denna bruttoutbetalnng.
Hur inbetalning till eget skattekonto görs kan man läsa mer om påwww.skatteverket.se under
Mottagaren håller vidare Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb AB, skadeslös vad gäller eventuella krav från Skattemyndigheter.

4. Varför ska jag betala sociala avgifter? Jag är ingen egen företagare!

Svar: Ersättning som grundas på upphovsrättslagen räknas som Upphovsrättsersättningar. Ersättningarna betalas ut inklusive både skatt och sociala avgifter. Se även svar punkt 3 ovan.

5. Jag är egen företagare men varför har jag inte fått någon moms på senaste utbetalningen!

Svar: All ersättning grundad på lagen om upphovsrätt som betalas ut inkluderar moms om mottagaren är momspliktig. Avtal som Teaterförbundet har tecknat själva (egen licensiering) inkluderar också moms. Övriga ersättningar räknas som inkomst av tjänst och exkluderas från momsredovisning. Beskattning sker i ditt eget företag.

6. Hur betalar jag in extra skatt själv?

Svar: Alla personer har ett eget skattekonto som man kan sätta in pengar själv på. Gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för närmare information. Se svar under punkt 3 ovan.

7. Filmen jag medverkat i visades nyligen i TV! När får jag ersättning?

Svar: Teaterförbundets Rättighetsbolag erhåller redovisningar två gånger per år från Sveriges Television och producenter. När betalning och fullständig information om medverkande och gage för filmen har erhållits betalas ersättning samt eventuell ränta ut i december varje år.

8. Hur överlåter jag ersättningar till mitt företag?

Svar: Fyll i en överlåtelsehandling. Blankett för detta finns under rubriken blanketter.

9.Tar Teaterförbundets Rättighetsbolag ut någon ersättning för de kostnader som organisationen har i samband med hanteringen av royalty/upphovsrättsersättning?

Svar: Ja, kostnadsavdraget är beroende av typen av ersättning.

När det gäller royalty som härrör från Teaterförbundets kollektivavtal samt Rättighetsbolagets egna avtal och licensiering görs kostnadsavdraget på utbetalda upphovsrättsersättningar.

Teaterförbundets rättighetsbolag lägger ned ett stort arbete att spåra producenter/arbetsgivare, inkassera royalty samt på fördelning, utbetalning och redovisning till skattemyndigheter etc. Teaterförbundet  och Rättighetsbolaget lägger också ner ett omfattande arbete på upphovsrättslig bevakning och på att teckna och vårda de kollektivavtal och andra avtal som tillförsäkrar de medverkande rätten till kollektiv royalty.

Följande kostnadsavdrag tillämpas för denna typ av upphovsrättsersättningar/royalty:

10 % av ersättningen/royaltyn för medlemmar i Teaterförbundet/Rättighetsbolaget.
12,5 % av ersättningen/royaltyn för medverkande som enbart är ansluten till Rättigehtsbolaget alternativt Teaterförbundet.
15 % av ersättningen/royaltyn för övriga.

För upphovsrättsersättningar vilka inkasseras genom förhandlingskartellen Copyswede (t ex ersättning för privatkopiering och kabelspridning) och som utbetalas av Rättighetsbolaget har kostnadsavdraget en annan utformning.

Kostnadsavdraget sker hos Copyswede. Rättighetsbolaget gör inte något eget kostnadsavdrag för sådana ersättningar med undantag av ersättningar för ärvd royalty där det sker ett avdrag på 5 %. För ärvd royalty tillkommer ofta extra arbetsmoment. Det handlar bland annat om att spåra arvingar och dödsbon och fördela ersättningen med stöd av lagreglerna i ärvdabalken.

Denna artikel hjälpte mig