Blanketter för producenter

Som producent med kollektivavtal med Teaterförbundet ska du redovisa ett antal uppgifter två gånger per år, den 28 februari och den 30 september. Här hittar du alla blanketter.

Bil 1 Nyproduktion
Vid nyproduktion ska du fylla i vilka rättigheter/nyttjanderätter som finns. Här redovisar du försålda licenser. Eventuell minimigaranti, så kallad MG, ska också redovisas. Mer information finns i bilagan ”förklaring nyproduktion”.

Bil 2 Löpande redovisning
Blanketten löpande redovisning fylls därefter i vid varje redovisningstillfälle för produktionen.  En separat blankett ska fyllas i för varje produktion. Eventuell MG ska också redovisas. Mer information finns i bilagan ”förklaring löpande redovisning”.

Bil 3 Nyproduktion TV
Om produktionen har premiär i TV ska även denna blankett fyllas i.

Bil 4 Medverkandelista löntagare
Här redovisas de medverkande som är löntagare, och vilket gage som betalats ut.

Bil 5 Medverkandelista företagare
Här redovisas de medverkande som är företagare, och vilket gage som betalats ut.

MG-mall
Har produktion minimigaranti, så kallad MG, kan du räkna ut denna i MG-mallen

Skicka blanketterna

E-posta gärna blanketterna till rattighetsbolaget@teaterforbundet.se

Om du väljer att posta blanketterna är adressen:
Rättighetsbolaget, Box 12710, 112 94 Stockholm.

I de fall redovisning inte inkommer kan Teaterförbundet/Rättighetsbolaget vidta åtgärder. I enlighet med reglerna i avtalet kan till exempel granskning av räkenskaperna begäras.

Denna artikel hjälpte mig