Regionala skyddsombud

Varje år genomför Teaterförbundet, genom de regionala skyddsombuden, hundratals arbetsplatsbesök. De regionala skyddsombuden ger lokalt stöd i arbetsmiljöarbetet, vilket är inte minst viktigt på små arbetsplatser där det sällan finns en fungerande organisation för arbetsmiljöarbetet.

Vill du att Teaterförbundet besöker din arbetsplats – ta kontakt med de regionala skyddsombuden.

Regionala skyddsombud
Mårten Gunnartz, telefon 08 441 13 10, 070 284 76 55
e-post: marten.gunnartz@teaterforbundet.se.
Eleonor Fahlén, telefon 08 441 13 16, 072 702 97 37
e-post: eleonor.fahlen@teaterforbundet.se

Regionala skyddsombud på bioområdet
Lars Carlberg (västra Sverige), 0709 38 43 07, lars.carlberg@euromail.se
Mats Gillmor (södra Sverige) 0707 71 03 09, mats@folketsbiovaxjo.se
Anders Svensson, 0708 49 14 11, anders.angholmen@gmail.com