Faktureringsservice

OBS! Teaterförbundet avvecklar sin faktureringsservice under våren 2020. Från den 31 januari tar Faktureringsservice inte emot fler nya ärenden för uppdrag som ännu inte har genomförts. Från den 29 februari avvecklas verksamheten och vi tar inte emot några fler ärenden. Läs mer här.

 

ANMÄLAN TILL FAKTURERINGSSERVICE

Teaterförbundets Servicebolag:

  • fakturerar uppdragsgivaren/produktionsbolaget
  • betalar ut ersättningen till dig
  • betalar in skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket.

När du fakturerar jobb genom Teaterförbundets faktureringsservice ingår en kollektivavtalad pensionsavsättning.

Obs: Vi debiterar alltid 25 procents moms på det totala arvodet, även om uppdragsgivaren är momsbefriad.

Vid behov kan Servicebolaget utfärda ett arbetsgivarintyg.

Avgift
Teaterförbundets Servicebolag tar ut en avgift för att täcka kostnaden för administrationen. Avgiften är 5 procent av arvodet (inklusive sociala avgifter), dock lägst 200 kr per faktureringstillfälle och person, om ni är fler som är delaktiga i uppdraget.

A-kassan
Om du använder faktureringsservicen finns en risk att du inte kan stämpla hos a-kassan.
Vid behov kan Teaterförbundets Servicebolag utfärda ett arbetsgivarintyg. Dock är det a-kassan som bedömer om detta kan ligga till grund för ersättning.
Är du osäker, kontakta a-kassan.

ANMÄLAN TILL FAKTURERINGSSERVICE
När du har avtalat om ett arbete, fyll i formuläret nedan.

Faktureringsservice

Uppdragsgivaren

Dina uppgifter

(10 siffror)

Uppdrag

(Dessa uppgifter krävs för att kunna utfärda ett giltigt arbetsgivarintyg)
(inkl. sociala avgifter, men exkl 25 % moms)
Originalkvitton ska skickas till Teaterförbundet Service AB.

Därefter skickar Teaterförbundets Servicebolag ett anställningsavtal till dig och ett uppdragsavtal till uppdragsgivaren. Dessa avtal ska returneras till Servicebolaget.

Servicebolaget förbehåller sig rätten att tacka nej till uppdrag om faktureringsservice, till exempel om uppdragsgivaren är på obestånd eller om du inte är aktiv medlem i Teaterförbundet. Servicebolaget tackar även nej till uppdrag som sker hos arbetsgivare som Teaterförbundet har kollektivavtal med.

Du kan också kontakta Teaterförbundet på telefon 08-441 13 00 eller e-post medlem.tf@teaterforbundet.se

Denna artikel hjälpte mig