Teaterförbundets medlemsavgift avdragsgill

Från och med den 1 juli 2018 är medlemsavgiften till Teaterförbundet för scen och film avdragsgill, vilket innebär att du får tillbaka 25% av avgiften i samband med ditt slutskattebesked. En förutsättning för att få avdraget är att den sammanlagda medlemsavgiften till Teaterförbundet under året uppgått till minst 400 kr.

Så här går det till:

1. Som medlem i Teaterförbundet för scen och film betalar du din månatliga medlemsavgift
2. Teaterförbundet skickar kontrolluppgift till skatteverket vid årets slut
3. Avdraget på 25% av medlemsavgiften görs med automatik i deklarationen och du får tillbaka beloppet i form av sänkt skatt i samband med det årliga slutskattebeskedet.

Så här mycket sänks kostnaden för medlemsavgiften:

Årsinkomst   Du betalar  Efter skatteavdrag
Upp till 150 000 kr 210 kr/mån  158 kr/månad
150 001 – 210 000 kr  260 kr/mån  195 kr/månad
210 001 – 280 000 kr 285 kr/mån  214 kr/månad
Över 280 000 kr  305 kr/mån 229 kr/månad