Sök stipendium från Konstnärsnämnden/Teater och Film

Datum: 24 okt 2019

Projektbidrag inom film
Sista ansökningsdag 16 oktober

Projektbidrag inom teater
Sista ansökningsdag 22 oktober

Resebidrag
Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning.

Internationellt kulturutbyte
Söks om du har en inbjudan till utlandet ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete.
Sista ansökningsdag  24 oktober

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se ansökningstider 2019