Sök Kulturrådets krisstöd!

Datum: 04 mar 2021

Nu kan du söka Kulturrådets krisstöd för särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemin. Ansökningsperioden är öppen från 8 februari med sista ansökningsdatum 2, 3 och 4 mars beroende på evenemangsområde.

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela två nya omgångar av krisstöd i början av året, till inställda och uppskjutna kulturevenemang och till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Det andra stödets datum kommer att utlysas inom kort. Ansökningsperioderna kommer liksom i höstas att vara relativt korta. Detaljerade riktlinjer och regelverk presenteras i samband med att ansökan öppnar

Ansökningsperiod
8 februari – 2 mars: bildkonst, museer, litteratur med mera
8 februari – 3 mars: scenkonst
8 februari – 4 mars: musik

Läs mer om stödet och hur du ansöker på Kulturrådets hemsida.