Är du producent? Sök krisstöd för lång spelfilm, dokumentär och kortfilm från Svenska Filminstitutet!

Datum: 01 maj 2021

Svenska Filminstitutet har med anledning av de negativa effekterna av covid-19 på svensk filmbransch vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för filmbranschen. Nu har ansökan för nya utlysningar öppnat.

Kommande omgång krisstöd har fokus på produktionsledet. Stöden omfattar produktioner som under 2020 drabbats av fördyringar och utebliven finansiering med anledning av covid-19. Stödet riktar sig till producenter som erhållit produktionsstöd från Svenska Filminstitutet.

Läs mer om ansökningskraven här:

Stöd för lång spelfilm. Ansök senast 1 maj 2021.
Stöd för dokumentär. Ansök senast 1 maj 2021.
Stöd för kortfilm. Ansök senast 1 maj 2021.