Kurs: Viewpoints – teknik i kroppsimprovisation

Datum: 25 okt 2020

Ort: Göteborg

Improvisationsmetoden Viewpoints är ett sätt att lära känna det sceniska materialet utifrån gemensamt fysiskt arbete på golvet med fokus på tankar om tid och rum. Genom improvisationer utifrån specifika förutsättningar agerar och reagerar du på de impulser du får. Dessa reaktioner ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet.

Metoden är skapad av Mary Overlie och Anne Bogart. Den används ofta för att bygga ensembler och skapa kompositionsmaterial till föreställningar, men även som en skådespelar- och dansarträning. Viewpoints bygger på nio uttrycksfulla former i tid och rum som alla har en början, mitten och slut.

Arrangeras av TeaterAlliansen.

Föranmälan öppnar den 7 september. Läs mer på TeaterAlliansens hemsida.