Kurs: Mod, kommunikation och presentation

Datum: 19 - 22 aug 2020

Tid: 9.30 - 17.00

Ort: Stockholm

Att som yrkesverksam, ofta frilansande, skådespelare, presentera sig själv och sitt kunnande handlar ofta om mod. Att ha modet att summera ett ibland långt yrkesliv på några få minuter. Men också modet att hitta formen till att på rätt sätt kommunicera och presentera sitt kunnande och konstnärskap för en presumtiv arbetsgivare så att det enkelt framkommer vem man är som yrkesperson och vad man har för erfarenhet och färdigheter att erbjuda.

Det handlar inte om att sälja sig själv, det handlar om att presentera sig och vad man kan. – Imor Hermann, kursledare

Genom enkla men konkreta presentationsövningar går vi igenom hur varje deltagare kan hitta adekvata sätt att förbereda sig på inför ett möte med en regissör, teaterchef, producent eller casting director.

Kursens arrangeras av TeaterAlliansen.

Läs mer och anmäl dig senast den 3 augusti på TeaterAlliansens hemsida.