Höstträning: Fredags Gaga

Datum: 21 aug - 11 dec 2020

Tid: 10.00 - 11.15

Ort: Stockholm

En extra Gaga/dancer klass i veckan, utöver den ordinarie dagliga träningen med start 21 augusti, 2020.

Under dessa utmanande tider när många projekt, turnéer och arbetstillfällen inom danssektorn har ställts in eller skjutits på framtiden, ser Dansalliansen och Danscentrum Stockholm behovet av att tillsammans stödja dansare och danskonstnärer i att upprätthålla och fördjupa sin träning.

Vi är därför mycket glada över att gemensamt med ilDance och Gaga-lärarna Emma Rozgoni och Lee Brummer kunna erbjuda extra Gaga/dancer klasser i Stockholm för professionella dansare en gång i veckan med start 21 augusti, 2020.

Vi följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och anpassar upplägg och deltagarantal inför varje ny aktivitet.  Vi kan därför behöva begränsa antalet deltagare per träningstillfälle. Mer information om detta kommer ske löpande.

Gaga är det rörelsespråk som utvecklats av Ohad Naharin under många år, parallellt med hans arbete som koreograf och konstnärlig ledare (1990-2018) av Batsheva Dance Company. Gaga ger en ram för att upptäcka och stärka kroppen med flexibilitet, uthållighet, smidighet och koordination och samtidigt stimulera alla sinnena och fantasin.

Gaga / dancers klasser fördjupar dansarens medvetenhet om fysiska förnimmelser, genom att utöka sina möjligheter av tillgängliga rörelsealternativ, förbättra sin förmåga att nyansera energi och använda sin explosiva kraft, och berika rörelsekvaliteten med ett brett utbud av olika texturer. Under klasserna guidas dansaren av läraren för att introducera nya rörelseutmaningar, där läraren uppmanar deltagarna att våga besöka mer okända platser för att kanske upptäcka nya möjligheter till rörelse i kroppen.

Arrangeras av Dansalliansen i samarbete med Danscentrum.

Läs mer på Dansalliansens hemsida.