Forum för scenkonst: Scenkonstkritik – vad, för vem och varför? Del 2/2

Datum: 16 mar 2020

Tid: 18.00 - 20.00

Med vårens seminarieserie vill vi ta en aktiv del i debatten om scenkonstkritik. I detta forumsamtal ligger fokus på teater.

Hur kan kritiken utvecklas för att bli än mer relevant? Vilket ansvar har kritikern för problematisering och fördjupning när utrymmet på kultursidorna krymper? Och hur förhåller sig traditionell media till sociala mediers höga tonläge?

Läs mer och anmäl dig på Kulturakademins hemsida.