Fascia Flow

Datum: 04 sep - 06 nov 2020

Ort: Göteborg

ursbeskrivning
Fascia Flow® är en metod som utgår från vår bindvävsstruktur (fascia) i kroppen som är en viktig komponent i vår rörelsemekanik, kroppskontroll, kroppskännedom och uttrycksförmåga. Väldigt lite forskning har handlat om fascia fram tills nu, då nya metoder har visat på hur stor betydelse den har i vår kropp.
För dansare och artister är ofta skador och felbelastning ett problem. Syftet med denna kurs är att ge kunskap om hur du kan aktivera kroppen på ett annat sätt och jobba mer hälsosamt.

Kursupplägg
Kursen sträcker sig över tio sammanhängande veckor. Föreläsningar och teori om fasciastrukturen varvas med rörelsesekvenser, både ledda och fria. Genomgående fokusområden är improvisationsmoment, sensorisk stimulering, kroppsmedvetenhet och arbete med tempo och dynamik.
Fascia är en långsiktig struktur som långsamt förändras och byggs upp. Vi kommer därför hålla ett lugnt och ibland meditativt tempo under rörelsesekvenserna, för att nå den medvetenhet som krävs, där även andningen är av stor betydelse.

Målet efter kursen:

Du ska ha fått inblick i fascians anatomi och egenskaper.

Kulturakademin i samarbete med Dansalliansen och Danscentrum Väst. Läs mer och ansök

Väcka ny sensorik och proprioception. (kroppsuppfattning)

Metoder i hur du rekryterar kraft och dynamik i en rörelse.

Förslag på arbetssätt för att bygga upp kroppen på sätt som avlastar leder och områden som ofta blir överansträngda eller skadade.