Fascia Flow – fördjupning

Datum: 02 feb - 09 mar 2021

Tid: 10.00 - 11.30

Ort: Online

Som en fördjupning av den tidigare grundkursen i Fascia Flow® fortsätter vi nu det fysiska utforskandet av olika rörelsekvaliteter med utgångspunkt från fascia. Det är något vi kan kombinera i oändlighet, och även reflektera över den egna tanken. Vad har jag för förutfattad mening om vad min kropp klarar av, eller hur den känns?

I vissa fall kan gamla skador och smärtmönster påverka och hindra oss från att få tillgång till kroppens faktiska resurser idag. Detta skiljer sig från akuta skador som vi behöver handskas med på ett annat sätt, dessa skillnader fortsätter vi utforska från grundkursen. Vi jobbar även vidare med att påverka kroppens sensorik genom stimulering av olika mekanoreceptorer och odlar djupare kroppskännedom och ett rikare rörelseuttryck.

Syfte och mål med kursen är att fortsätta utveckla proprioception och interoception och skapa en adekvat kroppsuppfattning. Att ha möjlighet att implementera nya sätt att träna kroppen för att rehabträna efter skada eller prehabträna för en mer hållbar och hälsosam kropp.

Observera att du för att kunna söka kursen, tidigare ska ha deltagit i Fascia Flow® för dansare/skådespelare via KulturAkademin (2018 eller 2020).

Arrangeras av Kulturakademin i samarbete med Dansalliansen och Danskompaniet Spinn.

Läs mer och anmäl dig senast 19 januari på Kulturakademins hemsida.