Facklig förhandlingskurs

Datum: 25 nov 2019

Tid: 10:00 - 16:00

Ort: Stockholm

Plats: Stallet, Kaplansbacken 2A

Denna kurs riktar sig till dig som sitter i styrelsen för en av Teaterförbundets lokalavdelningar.

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om vad uppdraget som fackligt förtroendevald innebär och vad som krävs av dig i din roll. Vi går igenom förhandlings- och samverkanssystemet och kommer att lägga vikt vid hur vi kan motverka och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen i rollen som fackligt förtroendevald. Utbildningen innehåller också praktiska övningar

Teaterförbundet för scen och film står för resa tur/retur för två styrelsemedlemmar per avdelning till valfritt utbildningstillfälle under hösten, men ni är varmt välkomna att anmäla fler än två ledamöter.

Antalet platser är begränsade.

Utbildningen kompletterar den webbutbildning som finns på vår hemsida och som ni bör ha gjort innan denna utbildning: http://kurs.teaterforbundet.se.

Om du vill delta i kursen anmäler du dig senast den 18 november till ida.ganrud@teaterforbundet.se.

Teaterförbundet bjuder på frukost och lunch under utbildningsdagen. Anmäl därför om du har någon form av allergi eller önskan om specialkost.