Arbetsmiljö för scenkonsten – corona och arbetsmiljön

Datum: 25 jan 2021

Tid: 09.00 - 15.00

Ort: Digitalt

Alla scenkonstens arbetsplatser berörs av det nya coronaviruset. Myndigheternas rekommendationer uppdateras ständigt, och verksamheterna måste vara beredda att göra täta riskbedömningar och att förändra sina rutiner och arbetsprocesser med kort varsel.

Kontinuerliga riskbedömningarna är avgörande för att kunna ta ställning till om och hur t ex repetitioner, förställningar, konserter kan genomföras.

Riskbedömningar och annat arbetsmiljöarbete ska göras i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Därför rekommenderar vi att chef och skyddsombud går kursen gemensamt.

Kursen genomförs i samarbete med Prevent inom ramen för TMA, Teatern- och musikområdets arbetsmiljögrupp. TMA är ett samarbetsorgan för Svensk Scenkonst och de fackliga motparterna Teaterförbundet för scen och film, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet, Akademikerförbunden och Unionen.

Observera att arbetsgivare under 2021 kommer att kunna ansöka om ekonomiskt bidrag för arbetsmiljöutbildning som genomförs partsgemensamt. Kontakta AFA försäkring för att få veta mer.

Målet med utbildningen är bland annat att deltagarna ska
– få kunskap om hur riskbedömning av coronasmitta kan göras i verksamheten
– få kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbete kan påverkas under en pandemi
– få tips om verktyg såsom mallar och checklistor som kan underlätta arbetet

Anmälan till kursen den 25 januari 2021 sker på Svensk Scenkonsts hemsida.

Kursen genomförs även den 8 februari 2021, anmälan sker här.