Arbetsmiljö för scenkonsten – corona och arbetsmiljön

Datum: 08 feb 2021

Tid: 09.00 - 15.00

Ort: Digitalt

Alla scenkonstens arbetsplatser berörs av det nya coronaviruset. Myndigheternas rekommendationer uppdateras ständigt, och företagen måste vara beredda att göra täta riskbedömningar och att förändra sina egna riktlinjer och rutiner med kort varsel. Riskbedömningarna är avgörande för att kunna ta ställning till om och hur t ex repetitioner, förställningar, konserter kan genomföras.

Riskbedömningar och annat arbetsmiljöarbete och ska göras i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Därför rekommenderar vi att chef och skyddsombud går kursen gemensamt.

Kursen genomförs i samarbete med Prevent inom ramen för TMA, Teatern- och musikområdets arbetsmiljögrupp. TMA är ett samarbetsorgan för Svensk Scenkonst och de fackliga motparterna Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet, Akademikerförbunden och Unionen.

Vill du redan nu veta mer om corona och arbetsmiljön? Läs gärna i Arbetsgivarguiden.

Observera att arbetsgivare under 2021 kommer att kunna ansöka om ekonomiskt bidrag för arbetsmiljöutbildning som genomförs partsgemensamt. Kontakta AFA försäkring för att få veta mer.

Mål
Målet med utbildningen är bland annat att deltagarna ska

få kunskap om hur riskbedömning av coronasmitta kan göras i verksamheten
få kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbete kan påverkas under en pandemi
få tips om verktyg såsom mallar och checklistor som kan underlätta arbetet
Medverkande
Mikael Rehnberg, arbetsmiljöutvecklare och utbildare inom arbetsmiljö

Mikael har hållit i våra arbetsmiljöutbildningar sedan hösten 2018 och är mycket uppskattad. Mikael föreläser och utbildar med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa.

Anmälan sker på Svensk Scenkonsts hemsida.