Behöver du stöd eller kan du bidra?

Teaterförbundet för scen och film har sedan många år tillbaka en Nödhjälps- och understödsfond för stöd till behövande medlemmar. Nu behövs den mer än någonsin.

(IN ENGLISH)

De åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen av coronaviruset har varit  helt nödvändiga, men de har inneburit att kultursektorn stannat nästan helt.

Teaterförbundets medlemmar är till övervägande del frilansare och flera står nu helt utan inkomster. Många är egenföretagare utan möjlighet till stöd från trygghetssystemen.

Nu öppnar vi fonden för de medlemmar som hamnat i akut behov på grund av oförutsett inkomstbortfall.

Vi öppnar också för möjligheten att bidra till fonden för just detta ändamål. Om Du eller ditt företag har möjlighet att bidra är det till stor hjälp.

Ansökan om stöd

För att kunna söka ska du ha ett aktivt medlemskap sedan minst tre månader.

Ansöker gör du genom att logga in på Mina Sidor.

Av ansökan ska framgå din ekonomiska situation vad gäller inkomst, fasta kostnader och försörjningsplikt. Beskriv sedan behovet av bidrag just nu och lyft fram om det är något akut som föranleder ansökan.

Lämna bidrag

Vi gör det också möjligt för Dig som vill bidra till fonden, så att Teaterförbundet kan hjälpa fler att hålla sig flytande. Alla bidrag är välkomna!

Swisha ditt bidrag till 123 19 194 97.