Vad händer i filmens värld? En framtidsspaning med Tomas Eskilsson

Datum: 21 mar 2019

Tid: 08.30 - 11.00

Ort: Göteborg

Plats: Film i väst
Kungsgatan 7b


Anmäl dig senast 20 mars. Begränsat antal platser (säkra din plats genom att anmäla dig så snart som möjligt). Till denna aktivitet görs ingen uttagning, du behöver dock anmäla dig för att få en plats. Observera att Kulturakademin från och med 1 januari 2019 behöver fakturera dig en frånvaroavgift på 300 kr om du uteblir utan att avanmäla dig senast 24 timmar innan aktiviteten startar.

Välkommen att lyssna till en framtidsspaning för film och tv-drama, med Tomas Eskilsson, strategichef på Film i Väst.

Förutsättningarna och villkoren för att producera, distribuera och visa/sprida filmer och tv-dramer förändrar sig i avsevärt snabbare takt än tidigare. Digitaliseringen, Kinas intåg på den globala filmmarknaden och vod-plattformarnas kamp om herravälde har präglat och kommer att prägla den värld som filmen har att verka i.

Det produceras mer än 8 000 långfilmer varje år i världen. Produktionsvolymen av framför allt tv-drama har ökat exponentiellt i stora delar av världen – samtidigt tittar vi marginellt mer på film och tv-drama. Idag pratar man om The Big Head istället för The Long Tail. När kommer vi att befinna oss i den punkt där utbud och efterfrågan kommer att om inte mötas närma sig varandra? Och hur ska vi lösa kapacitetsproblematiken nationellt och internationellt?

De offentliga resurserna för selektiv filmfinansiering minskar i Europa samtidigt som det finns en stark tillväxt av produktionsincitament (automatiska finansieringssystem som ger dig en fast procentsats av det man spenderar i ett specifikt territorium). Hur kommer det att påverka filmens ekosystem, vad som produceras och vem?
Deterritorialisering, politisk instabilitet, politisering av innehållsbeslut och en kommande lågkonjunktur kommer att påverka film- och kulturvärlden.

Detta och mycket annat kommer Tomas Eskilsson att prata om i ett snabbt svep över de omvärldsfaktorer som påverkar film- och tv-dramavärlden nu och de närmaste fem åren.

Läs mer och anmäl dig på Kulturakademins webbplats