Tanken och ordet

Datum: 23 jan - 04 feb 2019

Tid: 16.00 - 18.00

Ort: Stockholm

Plats: TeaterAlliansen, Nacka

Tanken och ordet är kursen som gör dig rolig att bjuda på middag. Den har det som alla matprogram i tv saknar: tankeutbytet, historieberättandet, det bildade samtalet i Montaignes anda: Que sais-je? Vad vet jag?

Under Henrics ledning läser gruppen dikter och filosofiska texter och diskuterar och prövar olika sätt att uppfatta och läsa.

Kursen avslutas med att de deltagare som vill framför någon eller några av texterna vid TeaterAlliansens 20-årsjubileum måndagen den 4 februari i Stockholm.