Self Tape – International

Datum: 02 - 04 sep 2019

Ort: Göteborg

En tredagarskurs för professionella skådespelare som vill nå ut till en internationell marknadKulturakademin i samarbete med TeateralliansenHur gör du din egen self tape? Vad är viktigt att ta hänsyn till? Finns det något som fungerar bättre eller sämre? Och vad för utrustning kan du använda?  Målet med kursen är att du ska lära dig hur du gör din egen Self tape på bästa sätt. Syftet är att ge bättre förutsättningar för skådespelare att nå ut till en större och internationell marknad.

På kursen får du verktygen för att på ett bra sätt komma igång med att producera ”Self tapes”. Thomas Chaanhing delar med sig av sin erfarenhet och metoder och kommer bland annat gå igenom några av sina egna self tapes, vad fungerar och vad fungerar inte samt en generell set-up utifrån den teknik och redskap du har tillgång till.  Fyra dagar innan kursen får du en scen som ska läras in utantill. Detta för att använda den tid du normalt skulle ha för att göra en Self tape.

Texterna kommer främst vara på engelska, men möjlighet till att arbeta med svenska texter finns vid särskilda behov. På kursen arbetar deltagarna parvis och spelar in de scener de har fått skickade till sig samt en så kallad ”Ident” (filming close up/helfigur, framifrån och profil). Kursen avslutas med en genomgång och utvärdering på de olika self tapes som har producerats under kursen.Till kursen behöver du ta med dig egen utrustning, som du har tillgång till. Som minimum behöver du en kamera eller mobiltelefon med kamerafunktion samt en dator, som du kan överföra det inspelade materialet till. Om du har tillgång till extra utrustning som tillexempel: kamerastativ, ljus, mikrofon, osv får du gärna ta med dig det också. Poängen är att du ska lära dig att göra en bra self tape, oavsett vilken utrustning du har tillgång till.

Läs mer på Kulturakademins hemsida

Sista ansökningsdatum är 11 augusti 2019.