Sånggestaltning

Datum: 27 Aug - 05 Sep 2018

Tid: 10.00 - 16.00

Ort: Stockholm

Plats: Kulturfyren

Kursen i sånggestaltning erbjuder professionella skådespelare möjlighet att arbeta med och utveckla sin egen vokala och musikaliska potential – och att utmana sig själva sångmässigt.

Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Du som antas till kursen ska ha med dig två sånger att arbeta med till första kurstillfället. Det är viktigare att du väljer sånger du verkligen vill sjunga än sånger du tror du klarar av. Du bör dock välja material i en tonart som passar din röst. Arbetet i kursen fokuserar på utmaning och utveckling för varje deltagare individuellt.

Ansök senast 12 augusti.