Kurs: Sånggestalning

Datum: 03 - 09 apr 2019

Ort: Göteborg

Sånggestaltning för professionella skådespelare

Kulturakademin i samarbete med TeaterAlliansen.

Kursbeskrivning
Den här kursen i sånggestaltning erbjuder professionella skådespelare möjlighet att arbeta med och utveckla sin egen vokala och musikaliska potential – och att utmana sig själva sångmässigt. Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Läs mer och anmäl dig senast 13 mars på Kulturakademins hemsida