Internationell scenkonst – magister

Datum: 24 Sep 2018

Ort: Stockholm

Plats: Stockholms Konstnärliga högskola

Vill du arbeta med internationell scenkonst? Magisterprogrammet Internationell scenkonst riktar sig till dig som är koreograf, regissör, producent, dramaturg, skådespelare, dansare eller på annat sätt är verksam inom scenkonstområdet och som vill utveckla din kompetens med kunskaper inom internationellt arbete och utbyte.

Programmet ger dig kunskap och orientering om de möjligheter och utmaningar som internationell scenkonst står inför utifrån ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv. Under utbildningen får du verktyg och kompetens för att driva, arbeta och samarbeta i internationella projekt i och utanför Sverige. Projektet/projekten kan vara såväl dina egna som andras.

Under utbildningen arbetar du undersökande, reflekterande och skrivande men inte praktiskt producerande. Studierna omfattar föreläsningar, seminarier men också research- och skrivuppgifter som du löser individuellt eller i grupp under handledning. Utbildningen avslutas med ett längre undersökande arbete.

Utbildningen riktar sig till regissörer, koreografer och producenter m.fl. vars ambition är att utveckla sin kunskapsnivå vad gäller scenkonstproduktion med inriktning på internationellt arbete och utbyte. Du får gärna behärska fler språk än svenska och engelska, men detta är inget krav.

Läs mer och ansök senast 24 september på Stockholms Konstnärliga Högskolas hemsida.