Ansök till höstens kurser vid Stockholms konstnärliga högskola

Datum: 15 apr 2019

Tid: Höst 2019 -

Ort: Stockholm

Nu finns det möjlighet att söka till höstens fristående kurser vid Stockholms Konstnärliga Högskola. Sista ansökningsdag är 15 april.

DOCH Dans och Cirkushögskolan
Institutionen för cirkus
+ Kreativt skrivande i konstnärlig praktik
+ Mot en normkritisk cirkuspraktik
+ Cirkusdidaktik – Kulturskoleklivet

Läs mer om cirkuskurserna och anmäl dig på SKH:s webbplats.

Institutionen för dans
+ Dans och filosofi
+ Kleinteknik
+ Koreografera kontexter
+ The circulation book project / Det cirkulerande bokprojektet
+ STUFF – hybrida praktiker i koreografi

Läs mer om danskurserna och anmäl dig på SKH:s webbplats.

Institutionen för danspedagogik
+ Communitas
+ Dans för barn och unga, didaktik 1 – Kulturskoleklivet
+ Dansdidaktik 1, klassisk balett
+ Dansdidaktik – koreografi för barn och unga ur ett normkritiskt perspektiv
+ Dansdidaktik i streetdans – Kulturskoleklivet
+ Dansdidaktik med fokus yrkesinriktad dansutbildning
+ Handledarutbildning
+ Konst, kropp och kultur – dansteori 2
+ Koreografi
+ Samtida jazzdans med fokus improvisation
+ Samtida jazzdans med fokus på konstnärlig praktik

Läs mer om danspedagogikkurserna och anmäl dig på SKH:s webbplats.

Operahögskolan:

Institutionen för opera
+ Avancerad rollgestaltning
+ Da Ponte och Mozart
+ Provsjungningsträning
+ Röstens musikdramatiska uttryck
+ Wagner – politiska idéer och människosyn

Läs mer om operakurserna och anmäl dig på SKH:s webbplats.

StDH:

Institutionen för film och media
+ 3D-animation
+ Animation i en museikontext
+ Autentiska färger på film
+ Baskurs: Introduktionskurs i film och media
+ Dialog/exposition
+ En virtuell produktion – previsualisering
+ Mediapedagogik med fokus på barn och ungas berättande
+ Physical Cinema – klippfokus
+ Praktisk kunskap
+ Radiodokumentär
+ TV-serier

Läs mer om film- och mediekurserna och anmäl dig på SKH:s webbplats.

Institutionen för scenkonst
+ Marknadskommunikation för scenkonst
+ Orientering i scenkonst
+ Physical Cinema rörelsebaserad scenkonst och film
+ Personflygning inom scenkonst
+ Postepisk dramaturgi
+ Scenkonst möter landskap
+ Site and participant / Plats och deltagare

Läs mer om scenkonstkurserna och anmäl dig på SKH:s webbplats.

Institutionen för skådespeleri
+ Estetiska uttryck i ett internationellt perspektiv
+ Musikal och musikteater
+ Queer performativitet i skådespeleri
+ Rollutveckling för scen och film 1
+ Shakespeare
+ Skådespelare skriver manus

Läs mer om skådespelerikurserna och anmäl dig på SKH:s webbplats.

Du hittar information om alla kurser på SKH:s webbplats.