Friends Arena eller Mittiprick – Kan vi säkra konstens frihet?

Datum: 13 maj 2019

Tid: 18.00 - 22.00

Ort: Stockholm

Plats: Lokal meddelas senare

Teaterförbundets Regionråd Stockholm bjuder in till en helkväll med diskussion, underhållning och mingel. Under kvällen hålls ett samtal kring hur vi skapar en hållbar plattform där den fria kulturen kan och får blomstra oavsett vilka som styr och sitter vid makten i Stockholms stad.

Inbjudna gäster är: Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd i Stockholm, Lawen Redar (S), ledamot i riksdagens kulturutskott, Lars Strannegård, nationalekonom, m.fl. Moderator är Stina Oscarsson.

Måndag 13 MAJ 18.00-22.00 i Stockholm
Lokal meddelas senare!

Anmäl dig till anmalan@teaterforbundet.se senast 7 maj.
Skriv ”13 maj” i ärenderaden.

Bakom arrangemanget står Caroline Rauf, Annikki Wahlöö och Anna Wallander.
Kvällen är ett avslut för Regionråd Stockholm och en uppstart för Stockholms Fria.