Forum för scenkonst: Immersiv scenkonst – vad är det? Del 1

Datum: 07 okt 2019

Tid: 18.00 - 20.00

Ort: Göteborg

Plats: Högskolan för scen och musik

Beskrivning
I höstens Forum för scenkonst undersöker vi den immersiva scenkonsten – en genre som befinner sig i gränssnittet mellan teater och performance, föreställning och utställning, och där publiken är interagerande.
Med hjälp av bild- och filmklipp möts skådespelare, operasångare, forskare och andra experter i ett samtal om en omslutande och engagerande form av scenkonst.

I denna första del får vi möta bland annat Hedvig Jalhed från Högskolan för scen och musik och Jimmy Meurling från Satans Demokrati. Fler namn tillkommer i panelen. Moderator: Catharina Bergil från Högskolan för scen och musik.

Arrangeras av Kulturakademin i samarbete med Högskolan för scen och musik.

Läs mer på Kulturakademins hemsida.