Ansök Svarta speglar – magister

Datum: 24 Sep 2018

Ort: Stockholm

Plats: Stockholms Konstnärliga Högskola

Magisterprogrammet Svarta speglar – konstnärlig praktisk självreflektion är en ettårig utbildning för dig som är utövande konstnär inom teater, dans, cirkus, performance, bildkonst, regi, dramatik, skrivande, musik och vill granska din inneboende skaparkraft för att renodla dina egna konstnärliga uttryck. Kanske har du en konstnärlig examen inom t.ex. teater, dans, cirkus, opera, film eller media? Eller har du någon erfarenhet av att själv undervisa konstnärligt i någon form?
Vi söker dig som vill jobba med ett holistiskt förhållningssätt till människan-konstnären i en laborativ, undersökande, disciplinerad arbetsmiljö och som, tillsammans med dina lärare och klasskamrater, vill ge dig ut på en resa in i ditt eget konstnärliga landskap, såväl i ljuset som i mörkret.

Antikens speglar gjordes av putsad brons och den bild som där framträdde var således suddig och mörk (helt annorlunda än dagens perfekta glasspeglar). Följaktligen längtade dåtidens människor efter andra, klarare bilder, fullständigt ljusa och sanna. Även i den moderna världen söker vi en absolut sanning om oss själva och andra, i vetenskapen och informationsteknologin.

Det här masterprogrammet utgår från tanken att konsten arbetar med andra medel, då som nu. Speglingar av oss själva som fortfarande är mörka, suddiga och osäkra, och som just därför bär en annan mening.

Vi söker dig som är modig nog att blotta din sanna spegelbild. Både i samverkan med andra konstnärer och inom ditt eget konstnärliga område. Liksom i myten kommer du att utmanas – och du kommer att misslyckas, och i det misslyckandet kommer du att se dig själv med nya ögon, få putsa din egen svarta spegel.

Du som går vidare till det andra urvalet (mer nedan under rubriken ”Efter sista ansökningsdag”), söker med en egen konstnärlig problemfrågeställning, en beskrivning av ett eget konstnärligt misslyckande som du vill undersöka och lära dig av. Denna problemfrågeställning tar du med dig till intervjun, och om du antas till magisterprogrammet ska du sedan fortsätta bearbeta den under studietiden med olika speglingstekniker: dels via praktiskt arbete ihop med dina klasskamrater, dels under reflekterande dokumentationsarbete.

Läs mer på hemsidan för Stockholms Konstnärliga Högskola och ansök senast 24 september.