8 november: En arbetsplats för alla inom scenkonsten

Två år har gått sedan de många uppropen mot sexuella trakasserier världen över. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film fortsätter det partsgemensamma arbetet för att skapa arbetsplatser, fria från alla former av trakasserier.

Den 8 november bjuder vi in till en eftermiddag med flera intressanta föreläsare, där vi diskuterar hur vi måste arbeta med vår organisationskultur för att få till det öppna klimat som krävs för att få en bra arbetsmiljö. Hur hanterar vi de strukturer, föreställningar och hierarkier som försvårar ett förändringsarbete på våra arbetsplatser?

Vi tittar också närmare på mansrollen i samhället och hur den påverkar våra arbetsplatser. Organisationen Män är en ideell organisation som engagerar män mot mäns våld mot kvinnor. De arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet.

Medverkar gör Leili Falsafi, expert på förändringsarbete och organisationsutveckling, Svante Tidholm, Organisationen Män, Christina Björklund, vd, Göteborgsoperan och Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Datum: Fredag den 8 november, kl. 14.00 – 16.00, Kaffe serveras från 13.30

Plats: Folkoperan, Hornsgatan 72 i Stockholm (T-Mariatorget)

AnmälanHär anmäler du dig senast 1 november. (Svensk Scenkonsts hemsida)