Scenkonstens arbetsmiljö – en fördjupning om riskbedömning och säkerhetskultur

Välkommen till en dag som ger dig möjlighet att fördjupa dina arbetsmiljökunskaper. Kursen äger rum den 28 maj i centrala Stockholm.

Denna dag sätter vår kursledare Mikael Rehnberg från Prevent fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och hur man kan skapa en god säkerhetskultur. Såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är teman för dagen. Kursen ordnas och genomförs inom ramen för TMA Teatern- och musikområdets arbetsmiljögrupp. TMA är ett gemensamt arbetsmiljöorgan för Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet för scen och film, Unionen, Ledarna samt Svensk Scenkonst.

En viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Man kan skapa en god arbetsmiljö med hjälp av tekniska lösningar, men det är inte tillräckligt. Människan och de attityder man har till arbetet och säkerhetsfrågorna samt organisationens sätt att hantera frågorna är också viktiga faktorer att väga in i säkerhetsarbetet.

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om riskbedömning och hur man kan bygga en god säkerhetskultur. Utgångspunkten är samspelet mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer, det så kallade MTO-perspektivet.

Efter kursen ska du
Ha fått faktakunskaper om arbetsmiljöfaktorer, riskbedömning och MTO-begreppet
Förstå hur MTO-perspektivet i en riskbedömning kan bidra till att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser.
Veta hur risker kan identifieras och bedömas ur ett MTO-perspektiv samt kunna ge förslag på åtgärder
Ha fått grundläggande kunskaper i vad som bygger en god säkerhetskultur samt kunna genomföra en säkerhetskulturinventering på din arbetsplats

Medverkande

Vår föreläsare heter Mikael Rehnberg och han föreläser och utbildar med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa.
Utbildningen erbjuds i samarbete med Prevent, som är en ledande aktör inom arbetsmiljöområdet. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud eller personer med särskild funktion i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (t ex motsvarande TMA- eller BAM-utbildning). Erfarenhet från arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten är en fördel.

Information:

Tid: Tisdag 28 maj 2019, kl 10.00-17.00

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris: 2400 kr (Priset är ex. moms och faktureras i efterhand.)

Anmälan:  sker på Svensk Scenkonsts hemsida (OBS! Anmälan görs i samverkan med din arbetsgivare)
Sista anmälningsdag 25 april 2019