Casting Directors

Välkommen till yrkesnätverket Casting Directors! Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vi ska fokusera på framöver är upp till dig och de andra medlemmarna i yrkesavdelningen.
Kontakta nätverket om du vill veta mer.

Här under kan du läsa mer om vad Teaterförbundet gör för att stödja dig i yrket och arbetslivet.
Du hittar Teaterförbundets kollektivavtal här. Där ser du även vilka arbetsgivare som omfattas av kollektivavtalen.

Rådgivning
Du kan få råd och hjälp från medlemsrådgivningen. I vissa lägen kan du beviljas rättshjälp. Kontakta Teaterförbundets medlemsrådgivning.

Artistkatalogen
Casting directors som är medlemmar i Teaterförbundet betalar endast 100 kr/mån för abonnemang på Artistkatalogens söktjänst (icke medlemmar betalar 295 kr/mån, och övriga medlemmar 165 kr/mån).
Artistkatalogens hemsida.

Fakturera utan att ha företag
Om du erbjuds ett kortare uppdrag och inte har egen firma, kan du använda sig av Teaterförbundets faktureringsservice.

Facklig utbildning
Teaterförbundet har fackliga utbildningar i en rad ämnen. Aktuella kurser hittar du under På gång.
Du kan också lära mer om Teaterförbundet och om fackligt arbete i Teaterförbundets webbkurs för förtroendevalda, som är öppen för alla. Den hittar du här. 

Kontakta nätverket

CASTING DIRECTORS
KONTAKTPERSONER

Catrin Wideryd catrin@widerydcasting.se
Jeanette Klintberg contact@jeanetteklintberg.com
Imor Hermann imor.hermann@stadsteatern.stockholm.se
Tusse Lande tusse@kompanilande.com

Kontakta nätverket