Styrelse

Styrelsen nås på: Biografavdelningen@gmail.com

Avdelningsstyrelsen ska under året arbeta med: Rekrytering och kollektivavtalet.

Styrelsemöten ska förläggas på biografer runt om i landet.

Biografavdelningen har ca 250 medlemmar. Teaterförbundets biografanställda medlemmar tillhör förutom yrkesavdelningen även en klubb. Saknas klubb på arbetsplatsen grupperas man in i det företag där man arbetar. För närvarande finns följande fackklubbar:

SF Bio Stockholm
SF Bio Göteborg
SF Bio Malmö
Svenska Bio Stockholm
Svenska Bio Skövde

Kontaktpersoner:

SF Bio Göteborg Biopalatset
Vasile Gorga
0707-65 57 50
vasilegorga@hotmail.com

SF Bio Uppsala Filmstaden, Royal och Spegeln
Christer Nordström
0705-55 08 06
christer.nordstrom20133@bredband.net

SF Bio Örebro Filmstaden
Håkan J. Mukka
hojamoja@hotmail.com

Övriga kontaktpersoner se styrelsen ovan.

Kontaktpersoner i arbetsmiljöfrågor är de regionala skyddsombuden:

Lars Carlberg
Mats Gillmor
Christer Pellrud

 

Mats Gillmor Grafik

Mats Gillmor

Regionalt skyddsombud, Folkets Bio Växjö Palladium

E-post: mats.gillmor@rocketmail.com

Mobil: 0707-71 03 09

Eva Hellström Grafik

Eva Hellström

SF Bio Malmö Filmstaden Entré, Filmstaden Storgatan och Royal

E-post: Hellstrom.eva@hotmail.com

Mobil: 0706-78 42 67

Martin Håkansson Grafik

Martin Håkansson

Svenska Bio Stockholm Grand och Victoria

E-post: martinhakanson@gmail.com

Mobil: 0703-14 36 91

Johan Lindell Grafik

Johan Lindell

Kassör, SF Bio Helsingborg Filmstaden

E-post: joohan.lindell@gmail.com

Mobil: 0707-34 41 87

Fredrik Marcusson Grafik

Fredrik Marcusson

Svenska Bio Mariestad Saga och Skövde Biostaden Saga

E-post: svbiofredrik@gmail.com

Mobil: 0706-57 16 42

Mikael Andersson Grafik

Mikael Andersson

SF Bio Stockholm Filmstaden Sickla Arbetstagarrepresentant i styrelsen för Nordic Cinema Group Holding AB

E-post: mikael.and@comhem.se

Mobil: 0739-46 36 44

Lars Carlberg Grafik

Lars Carlberg

Regionalt skyddsombud

E-post: llassecarlberg@gmail.com

Mobil: 0709-38 43 07

Christer Pellrud Grafik

Christer Pellrud

Regionalt skyddsombud, SF Bio Stockholm Saga och Folkets Bio Stockholm Zita

E-post: pellegrin@me.com

Mobil: 0707-77 54 48