Styrelse

Pierre Ström, ordförande
Bert Gradin, kassör
Anne-Marie Möller, ledamot
Ulf Johan Tempelman, revisor
Minna Krook, valberedning
Sara Andersson, valberedning