Styrelse

Pierre Ström, ordförande
Bert Gradin, kassör