Styrelse

Styrelsen för Teaterförbundets avdelning 112 består av:

Ordförande
Helena Melin
Mellangatan 44 C
554 51 Jönköping
0739-309 793
helena@sharemusic.se

Sekreterare
Hanne Wirde
0739-907 985
hanne.wirde@gmail.com

Kassör
Fredrik Hammar
040-20 85 74 (arb)
070-358 08 95
fredrik.hammar@malmoopera.se

Ledamöter
Gustav Åvik
070-812 44 44
gustav.avik@gmail.com

Ulrika Dalenstam
08-83 59 17 (bost)
021-470 41 44 (arb)
ulrika@teatervastmanland.se

Therése Hörnqvist
08-30 62 42
070-279 63 39
therese@impro.a.se

Revisorer
Ammy Kjellsdotter
ammy.kjellsdotter@gmail.com

Helena Tunong (ers.)

Valberedning
Eva Omagbemi, sammankallande