Stipendier

Teaterförbundets Rättighetsbolag delar årligen ut 20 stipendier à 20 000 kronor. De kan sökas av skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer, koreografer, filmfotografer, scenografer, kostymtecknare/kostymdesigner och animatörer. Enda kravet är att man är upphovsperson eller utövande konstnär, medlem i Teaterförbundet och att man under ansökningsåret fyller 55 år eller mer.

Stipendierna grundas på upphovsrättsersättningar som inte gått att fördela individuellt. Det gäller i huvudsak ersättningar för äldre biograffilmer, TV-dramer och radioteater.

Nästa ansökningstillfälle är våren 2017.

Rättighetsbolagets stipendiater 2016

 

Stipendier 2016

I juni 2016 delades stipendier från Teaterförbundets Rättighetsbolag ut till 20 filmare och artister för deras insatser inom film, tv och radio:

  • Skådespelarna: Kristina Adolphson, Agneta Ahlin, Carl Magnus Dellow, My Holmsten, Annicka Kronberg, Jan Modin, Jan Mybrand, Jan Nielsen, Barbro Oborg, Ingela Olsson, Olle Pettersson, Ulla Skoog, Allan Svensson
  • Filmregissörerna: Lena Koppel, Rickard Petrelius, Carl Henrik Svenstedt
  • Filmfotograf: Petter Davidson
  • Scenograferna: Peter Bävman, Sunniva Thelestam
  • Animatör: Lasse Persson

Stipendienämnden bestod av:
Gunnar Furumo (ordförande), skådespelarna Jan Tiselius, Harriet Andersson och Marika Lindström, filmregissören Peter Schildt, filmfotografen Dan Myhrman och scenografen Mona Theresia Forsén.