Styrelse och kansli

Uppgifter om Rättighetsbolagets styrelse och kansli hittar du här, liksom information om rättighetshavarmötet som genomförs vartannat år.

Besöksadress: Kaplansbacken 2A
Postadress: Box 127 10, 112 94 STOCKHOLM
Telefon: 08-441 13 00
Fax: 08-653 95 07
E-post: rattighetsbolaget@teaterforbundet.se

Styrelse
Anna Carlson, ordförande
Tomas Bolme, skådespelare
Jens Fischer, filmfotograf
Lena Koppel, filmregissör
Shoshana Kushner, ekonomichef
Simon Norrthon, skådespelare
Mika Romanus, förbundsdirektör
Peter Schildt, filmregissör och skådespelare

Kansli
Ulf Mårtens, vd,
Shoshana Kushner, administrativ chef
Moa Alfvén, jurist
Lotta Lundkvist, handläggare
Mia Letfors, handläggare

Rättighetshavarmöte
Upphovspersoner och konstnärlig utövare som fått ersättning från Rättighetsbolaget kallas varje år till rättighetshavarmöte i bolaget. Nästa möte genomförs våren 2018.
På mötet redovisar Rättighetsbolagets styrelse verksamheten under de två gångna åren samt informerar om aktuella upphovsrättsfrågor. På mötet nomineras också två ledamöter till Rättighetsbolagets styrelse.

För mer information, kontakta Rättighetsbolaget.