Om Rättighetsbolaget

Rättighetsbolaget har bildats för att ta till vara dina upphovsrättsliga intressen. Som medlem i Teaterförbundet för scen och film ansluts du automatiskt (om du inte avanmäler dig inom tre månader), men du kan också gå med utan att vara medlem i Teaterförbundet.

Rättighetsbolaget hjälper till med att:
• förvalta din upphovsrätt
• inkassera och betala ut upphovsrättsliga ersättningar.

Denna service finansieras genom ett avdrag på de utbetalda ersättningarna. Avdragets storlek beror dels på vilken slags upphovsrättsersättning det rör sig om, dels på om du är medlem i Teaterförbundet för scen och film eller ansluten till Rättighetsbolaget.


Rättighetshavarmöte

Utövare och Upphovsmän som erhållit ersättning från Teaterförbundets Rättighetsbolag (Tromb) kallas till Rättighetshavarmöte.

Tid: Tisdagen den 16 maj 2017, kl. 17.00
Plats: Kaplansbacken 2 A, lokal ”Stallet”, Stockholm

På mötet redovisas Rättighetsbolagets verksamhet, ges information kring aktuella upphovsrättsfrågor samt beslutas om nominering av två ledamöter till Rättighetsbolagets styrelse.

Underlag till mötet kan rekvireras från Teaterförbundet för scen och film och kan laddas ner här från och med den 25 april.

Vi bjuder på smörgås och öl/vatten.

Anmäl deltagande till rattighetsbolaget@teaterforbundet.se senast 5 maj 2107,
eller ring 08-441 13 00 och meddela att Du kommer.