Stiftelser och fonder

Stiftelser och fonder anknutna till Teaterförbundet

Filmfonden
Stiftelsen har för ändamål att främja filmändamål. Anslaget används huvudsakligen för medverkan i internationella möten som avser filmarbete och upphovsrättsfrågor.

Studie- och Resefonden
Stiftelsen har för ändamål att organisera och bekosta deltagandet i nordiska och internationella fackliga verksamheter.

Humanitära fonder
Förbundet har två fonder med samma ändamål som samförvaltas. Fonderna har för ändamål att lämna understöd åt behövande personer som har eller haft arbete vid teater.

Anna Petterson-Norries fond
Stiftelsen har för ändamål att ge en hederspension till en manlig eller kvinnlig scenisk artist.

Beskattade- och obeskattade fonder
Teaterförbundet förvaltar 28 stipendiefonder varav 26 fonder delar ut konstnärliga stipendier och 2 fonder delar ut understöd. Stipendierna delas ut vartannat år.

Djurgårdsmässans stiftelse
Stiftelsen har för ändamål att bereda understöd åt behövande personer som har haft konstnärligt arbete inom teater. För närvarande erhåller ca 60 personer kvartalsvis ett fast bidrag.

Stiftelsen Höstsol
Stiftelsen har för ändamål att bidra till att medlemmar av Teaterförbundet eller personer som tillhört svensk teater, får en bekymmersfri ålderdom. Läs mer här intill.

Emelie Haglunds Minnesfond
Att främja vård av behövande skådespelare eller skådespelerskor.