Upphovsrättsliga ersättningar

Genom Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb, betalas årligen miljontals kronor ut till våra medlemmar. Rättighetsbolaget bevakar din upphovsrätt och betalar ut ersättning.

Läs mer om upphovsrätt under Rättighetsbolaget/Upphovsrätt.